Get Adobe Flash player

postheadericon Trích phát biểu của ông Âu Minh Chí, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn trong Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Để chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011, ngày 24/8/2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị cán bộ quản lý toàn ngành, gồm có Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học , trung học cơ sở trong quận. Ở buổi họp nội bộ, có 30 lượt với 63 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan những việc làm được, chưa làm được, đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các trường nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và bàn những giải pháp để thực hiện tốt các yêu cầu của “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

 

Nhìn chung những đánh giá, các số liệu trong phụ lục đã được nêu đầy đủ trong tập tài liệu tổng kết năm học cho thấy Ô Môn có những tiến bộ mới và những hạn chế nhất định. Ở đây, tôi muốn khái quát những mặt làm được, hạn chế, yếu kém để mong được quý đại biểu động viên, chia sẻ.Về những thành tựu nổi bật là:

 

Thực hiện cuộc vần động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo được sự chuyển biến trong đội ngũ giáo viên về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động đấu tranh chống tiêu cực, đảm bảo được dạy thật, học thật, thi thật. Năm qua, ngành ta có 116 đảng viên cán bộ, giáo viên được vinh dự nhận Huy hiệu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua cuộc vận đông “ Hai không”, các cấp ủy Đảng, chính quyền ban, ngành, đoàn thể đều đồng tình, quan tâm giúp đỡ cho ngành giáo dục, giảm áp lực về chất lượng không thật. Thầy giáo, cô giáo có trách nhiệm hơn đối với sự yếu kém của học sinh, có Hiệu trưởng tự xếp loại là viên chức loại khá khi thấy đơn vị mình một số mặt hoạt động chưa tiến bộ.

 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đều được đầu tư và cải thiện tốt. Ttrong năm học xây dựng mới 22 phòng học và 10 phòng chức năng đã đưa vào sử dụng. Với sự tập trung đầu tư, đến cuối năm học 2009-2010, Ô Môn đề nghị công nhận thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tổng số 09 trường đạt chuẩn quốc gia) góp phần tạo điều kiện phổ cập giáo dục bậc trung học. Tiếp tục tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ công tác dạy học nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền ngày càng sâu sát, ngành giáo dục; các ban ngành, đoàn thể xã hội đã tạo điều kiện, giúp đỡ trường học nhiều hơn. Hầu hết các trường điều có Chi bộ Đảng, số lượng đảng viên toàn ngành chiếm tỉ lệ gần 39% với 586 đảng viên. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo từng năm học, ngành giáo dục còn xây dựng kế hoạch lâu dài, phối hợp với các ngành qui hoạch đất, lập dự án xây dựng trường học; qui hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, điều chỉnh qui hoạh mạng lưới trường học giai đạo 2010 -2015 định hướng đến năm 2020 được UBND quận phê duyệt.

 

Tuy còn khó khăn, nhưng thành tích vẫn được duy trì, từ năm 1998 – 1999 đến nay ngành giáo dục Ô Môn liên tục nhận được cờ khen của Sở GD&ĐT, là đơn vị tiên tiến xuất sắc, hằng năm có gần 80% đơn vị trường học đạt tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.

 

Bên cạnh đó, giáo dục quận nhà vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém.

 

Chất lượng giáo dục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội, cơ sở vật chất xuống cấp, trường đạt chuẩn chưa nhiều, điều kiện để giáo dục toàn diện nhiều trường học còn khó khăn, có thầy cô dạy học chưa kích thích học sinh học tốt, học sinh chưa chăm chỉ, học lực yếu kém, tốt nghiệp có trường thấp, còn học sinh bỏ học.

 

Công tác giáo dục phổ cập, đặc biệt phổ cập giáo dục bậc trung học chưa tiến bộ; thực hiện xã hội học tập, hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng chưa có địa phương nổi bậc. Một số phong trào Hội thi cấp thành phố vẫn còn hạn chế, những yếu kém này cần được khắc phục sớm.

 

Trong Hội nghị tổng kết hôm nay, giáo dục và đào tạo quận Ô Môn vinh dự được đón tiếp và được nghe phát biểu chỉ đạo của ông Mai Văn Út, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn. Và để thực hiện các ý kiến chỉ đạo đó ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn phải thể hiện quyết tâm, tập hợp sức mạnh của tập thể, huy động phụ huynh học sinh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; chung lòng chung sức, nâng cao hơn nữa thành quả, tạo sự tiến bộ mới. Muốn vậy, từng trường phải đánh giá đúng chỗ đứng của mình; những yếu kém phải được phân tích đầy đủ, rõ ràng, xác đáng; có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rành mạch, thực hiện tốt 3 cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Tiếp tục hực hiện tốt thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui chế công khai đối với các cơ sở giáo dục

của hệ thống giáo dục quốc dân. Phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính, cơ sở vật chất minh bạch.

 

Thực hiện thật tốt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng ở các bậc học, cấp học; giảm thiểu số học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học.

 

Trong quá trình thực hiện, ngành giáo dục mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền các cấp, rất mong được sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể xã hội và phụ huynh học sinh để chăm lo cho giáo dục, cho trường học nhiều hơn để sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Ô Môn tiếp tục có bước chuyển biến mới tích cực hơn.

 

Trước khi dứt lời, kính chúc Quí đại biểu cùng toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục quận Ô Môn sức khỏe, năm học mới quyết tâm thực hiện đạt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao.